Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.   Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łapach zaprasza do składania oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok. Dane Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017 : 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 48 osób. 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła kwotę 33 982 971,82 zł. 3. przychody netto ze sprzedaży usług oraz operacji finansowych wynosiły 7 646 044,17 zł. Badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić do 30…

Informacja. ?>

Informacja.

INFORMACJA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łapach informuje, odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach Gąsówce Osse, Gąsówka Stara, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Łapy Osse, Roszki Wodźki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły i Płonka Kościelna, że w najbliższych dniach nastąpi okresowe płukanie sieci wodociągowej i działania związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance. Podczas w/w prac, w przypadku zwiększonego poboru wody, mogą wystąpić chwilowe wahania ciśnienia oraz okresowe jej zaniki, a także tymczasowo, przebarwienia wody….

Informacja. ?>

Informacja.

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż w dniach 27.07-03.08.2018 będzie płukana sieć wodociągowa w miejscowościach: Łapy, Gąsówka Osse i Gąsówka Stara. Przepraszamy za utrudnienia. Prezes Zarządu Dariusz Kruszewski

Informacja. ?>

Informacja.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej rozpoczęta. Dnia 05.07.2018 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej. Roboty realizowane są w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły” o wartości blisko 4,5 mln zł netto, realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach. Kontrakt podpisany 08 listopada 2017 r. z EKO-MTK Sp. z o.o., z siedzibą w Brwinowie (Lider Konsorcjum) oraz Zakładem Usługowym Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej typu MONOBELT NP 12 CK w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łapach informuje, że z dniem 17.05.2018r. obsługa klienta oraz kasa Spółki została przeniesiona na ul. Polną 19A w Łapach. (dawna siedziba PEC)

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie dotyczące taryf za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Łapy                 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie dotyczące taryfy za wodę i ścieki na terenie gminy Poświętne                                      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia…