Ogłoszenie ?>

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. informuje o możliwości bezpłatnego dostarczania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do zastosowania w rolnictwie jako nawóz lub do rekultywacji gruntów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o ., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy, tel. 85 715 28 51 w. 137, lub mailowo na adres: oczyszczalnia@zwiklapy.pl . Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.07.2023 r.

Korzyści z zastosowania osadu:

  • osad ma cechy nawozu wysoko organicznego, jest bogaty w łatwo przyswajalne związki fosforu, azotu, ma właściwości zbliżone do obornika,

  • obniżenie dawki lub całkowita rezygnacja z kosztownych nawozów mineralnych = obniżenie kosztów produkcji rolnej,

  • bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów.


Kometarze są zablokowane.