Informacja. ?>

Informacja.

              W dniu 11 lipca 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, ul. Kępińska 62 umowę nr 22/2017 na wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łapach, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach, SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach.