Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów betonowych w 2017.

Informacja. ?>

Informacja.

Informacja z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2017.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze oferty : „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego”.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert) w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2017 r.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 18-100 Łapy uprzejmie informuje, że pobrana w dniu 24.02.2017 roku próba wody z wodociągu Uhowo na stacji uzdatniania wody ul. Surażska oraz w Szkole Podstawowej w Uhowie ul. Szkolna 19 w ramach monitoringu przeglądowego nie wykazała obecności bakterii grupy coli oraz escherichia coli w 100 ml wody. Jednocześnie informujemy, że woda z w/w wodociągu w zakresie wykonanych badań w zakresie monitoringu przeglądowego w kierunku obecności bakterii grupy coli, spełnia wymagania sanitarne określone…