Informacja. ?>

Informacja.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa kanalizacji sanitarnej Łupianka Stara i Płonka Kozły”.

Informacja. ?>

Informacja.

         W dniu 11 sierpnia 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 2 umowę nr 23/2017 na wykonanie modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach, SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka…

Informacja. ?>

Informacja.

              W dniu 11 lipca 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, ul. Kępińska 62 umowę nr 22/2017 na wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łapach, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach, SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara…