Informacja. ?>

Informacja.

                           W dniach 22 – 24 lutego 2017r. w Białowieży pod patronatem naukowym Politechniki Białostockiej odbyła się XV Konferencja Naukowo – Techniczna pod hasłem „Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno – ściekową”.                 W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody o wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Uznanie w oczach kapituły zyskały przedsięwzięcia przeprowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach, które zostało uhonorowane statuetką ŻUBRA TECHNOLOGII 2016.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę piasku i pospółki w 2017.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę kruszywa łamanego 2017.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów betonowych w 2017.

Informacje. ?>

Informacje.

             W dniu 16 marca 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z SAFEGE Societe par Actions Simplifiee (Spółka akcyjna uproszczona) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, umowę na pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach, SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach…

Informacja. ?>

Informacja.

Informacja z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2017.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze oferty : „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego”.