Ogłoszenie – przetarg na dostawę PIX ?>

Ogłoszenie – przetarg na dostawę PIX

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w 2016r. Numer ogłoszenia: L. dz. 775 /2016; data zamieszczenia: 17.08.2016 SIWZ

Przetargi ?>

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 – więcej informacji w zakładce Przetargi.