Do pobrania ?>

Do pobrania

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej.

wniosek o warunki przyłaczenia -pdf      wniosek o warunki przyłączenia -doc

Oświadczenie  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

oswiadczenie o dysponowaniu -pdf          oswiadczenie o dysponowaniou -doc

Zgłoszenie przyłącza.

zgloszenie przylacza -pdf                           zgloszenie przylacza -doc


Regulamin
udzielania zamówień