Do pobrania ?>

Do pobrania

Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Łapy.

Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapy na okres 3 lat.

Decyzja.

Taryfa.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne na okres 3 lat.

Decyzja.

Taryfa.


Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej.

wniosek o warunki przyłaczenia -pdf      wniosek o warunki przyłączenia -doc

Zgłoszenie przyłącza.

zgloszenie przylacza -pdf                           zgloszenie przylacza -doc


Regulamin
udzielania zamówień