Do pobrania ?>

Do pobrania

KLAUZULA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Łapy.

Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapy na okres 3 lat.

Decyzja.

Taryfa.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne na okres 3 lat.

Decyzja.

Taryfa.


Wniosek o wydanie/aktualizację/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej.

Wniosek-pdf                                                 Wniosek-doc

Wniosek o wydanie/aktualizację/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków.

Wniosek-pdf                                                 Wniosek-doc


Regulamin
udzielania zamówień