Do pobrania ?>

Do pobrania

uchwała Rady Miejskiej w Łapach nr XLV/634/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego Gminy Łapy

uchwała nr XXVII/217/20 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Łapach

uchwała nr L/395/2022 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/20 z dnia 30 października 2020 r. Rady Miejskiej w Łapach w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Łapach


KLAUZULA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Łapy.

Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne na okres 3 lat. (2024)

Decyzja.

Taryfa.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapy na okres 3 lat. (2023)

Decyzja.

Taryfa.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapy na okres 3 lat. (2020)

Decyzja.

Taryfa.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne na okres 3 lat. (2020)

Decyzja.

Taryfa.


Wniosek o wydanie/aktualizację/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej.

Wniosek-pdf                                                 Wniosek-doc

Wniosek o wydanie/aktualizację/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków.

Wniosek-pdf                                                 Wniosek-doc


Regulamin
udzielania zamówień