Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.   Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łapach zaprasza do składania oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok. Dane Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017 : 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 48 osób. 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła kwotę 33 982 971,82 zł. 3. przychody netto ze sprzedaży usług oraz operacji finansowych wynosiły 7 646 044,17 zł. Badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić do 30…