Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy zaprasza do złożenia oferty na: Zaprojektowanie, dostawa i montaż wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie, gmina Łapy łącznie z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia na serwerownię spełniającą wymogi § 4 niżej określonego rozporządzenia lub alternatywnie, gdy obraz systemu kontroli będzie rejestrowany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Załącznik.

Informacja. ?>

Informacja.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę flukulantu emulsyjnego lub proszkowego dla oczyszczalni ścieków.

Informacja. ?>

Informacja.

Informacja z otwarcia oferta na dostawę siarczanu żelazowego do strącania fosforu w  oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach.

Ogloszenie. ?>

Ogloszenie.

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego lub proszkowego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo  w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.