Featured
Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. informuje o możliwości bezpłatnego dostarczania ustabilizowanych i higienizowanych wapnem komunalnych osadów ściekowych do zastosowania w rolnictwie jako nawóz lub do rekultywacji gruntów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy, tel. 85 715 28 51…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE – przerwa w dostawie wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje, iż w związku z ,,Budową dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach Łynkach” w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8.00 do 15.00 dla mieszkańców Łapy Osse ul. Kolejowa. Dla pozostałych mieszkańców miasta Łapy mogą wystąpić problemy…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łapach informuje, iż dzień 07.01.2022 r (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.01.2022 W sprawie awarii proszę dzwonić na numer całodobowy 85 715 28 52

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo w oczyszczalni ścieków w Łapach.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łapach informuje, iż dzień 24.12.2021 r (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 25.12.2021 r W sprawie awarii proszę dzwonić na numer całodobowy 85 715 28 52