Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Przetarg na ukcesywną dostawę siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach.

Relacja z otwarcia Oczyszczalni Ścieków w Łapach. ?>

Relacja z otwarcia Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły” Pojawienie się możliwości finansowania funduszy europejskich dedykowanych gospodarce wodno-ściekowej zapoczątkowało Inwestycje w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków w Łapach, przebudowa stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance oraz budowa kanalizacji w Płonce Kozły, Łupiance Starej. Były one poprzedzone różnymi koncepcjami co do rozwiązań technologicznych. W pierwszej kolejności…

Informacja. ?>

Informacja.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.

Informacja. ?>

Informacja.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.