Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dotyczy zamówienia : „Dostawa paliw płynnych dla ZWiK Sp. z o.o. w 2024r.”

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Wybór oferty na dostawę płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w roku 2024 w ilości o 50 Mg.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łapach informuje, iż dzień 20.11.2023 r (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 11.11.2023 r W sprawie awarii proszę dzwonić na numer całodobowy: 85 715 28 52

Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU NOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁAPY                    Na podstawie art.24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2023, poz.537 z późn. zm. ) Zarząd Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Łapach informuje, iż zgodnie z Decyzją Nr BI.RZT.70.52.2023, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa…