Przetargi ?>

Przetargi

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w 2024 r.

Dodano 06.12.2023

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w roku 2024 w ilości o 50 Mg.

Dodano 28.11.2023

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo w oczyszczalni ścieków w Łapach

Dodano 13.10.2023

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w 2023 r.

Dodano 30.11.2022

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w roku 2023 w ilości do max 50 Mg.

Dodano 30.11.2022

Dostawa paliw płynnych dla ZWiK w Łapach na rok 2023.

Dodano 17.11.2022

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania w ilości ok. 700 Mg/rok suchej masy osadu ustabilizowanego tlenowo.

Dodano 14.11.2022

Postępowanie na sukcesywną dostawę paliw.

Dodano 06.12.2021

Postępowanie na sukcesywną dostawę wapna palonego do oczyszczalni ścieków w Łapach.

Dodano 26.11.2021

Postępowanie na sukcesywną dostawę flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo w oczyszczalni ścieków w Łapach.

Dodano 19.11.2021

Dostawa flokulantu emulsyjnego lub proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie ślimakowej typu HUBER RoS3Q620 w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Dodano 11.12.2020

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2021r.

Dodano 01.12.2020

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w roku 2021.

Dodano 27.11.2020

Dostawa flokulantu emulsyjnego lub proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie ślimakowej typu HUBER RoS3Q620 w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Dodano 16.11.2020

Sukcesywna dostawa wapna palonego proszkowanego luzem w ilości 140 Mg do w oczyszczalni ścieków w Łapach w latach 2020-2021.

Dodano 07.09.2020

Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach w roku 2020.

Dodano 02.12.2019

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego lub proszkowego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo  w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Dodano 28.11.2019

Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach.

Dodano 22.11.2019

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Dodano 15.10.2019

Dostawa w formie leasingu finansowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

Dodano 10.10.2019

Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2019r.

Dodano 15.03.19

Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego w 2019r.

Dodano 15.03.2019

Sukcesywna dostawa piaski i pospółki w 2019r.

Dodano 15.03.2019

Dostawy paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. 2019.

Dodano 05.12.2018

Dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej typu MONOBELT NP 12 CK w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Dodano 23.05.2018

Ogłoszenie o przetargu na dostawę: „Materiałów betonowych do budowy nawierzchni drogowych 2018r”.

Dodano 20.02.2018

Ogłoszenie o przetargu na dostawę: „Samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody”.

Dodano 21.12.2017

Dostawa paliw płynnych dla ZWiK Sp. z o.o 2018r.

Data dodania : 01.12.2017

Dostawa wapna palonego proszkowanego luzem w ilości 140 ton do oczyszczalni ścieków w Łapach na rok 2018.

Data dodania : 28.11.2017

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach oczyszczalni ścieków w Łapach na rok 2018.

Data dodania : 28.11.2017

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Citroën Berlingo 1,9 D

Formularz ofertowy

Data dodania : 07.11.2017

Ogłoszenie o przetargu: Roboty budowlane 2017/S 135-277482.

Data dodania : 18.07.2017

Ogłoszenie o przetargu: Roboty budowlane 2017/S 105-210621.

Data dodania : 02.06.2017

Ogłoszenie o przetargu : Roboty budowlane 2017/S 098-194392.

Data dodania : 23.05.2017

Ogłoszenie o przetargu : Roboty budowlane 2017/S 075-145797.

Data dodania : 15.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę kruszywa łamanego w 2017 r.

Data dodania : 02.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę piasku i pospółki w 2017 r.

Data dodania : 01.03.2017

Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2017 r.

Data dodania : 27.02.2017

Dostawa flukulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej.

Data dodania : 17.02.2017

Przetarg trzeci nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Tatra typ 815 S3.

Umowa kupna samochodu ciężarowego.

Formularz ofertowy.

Data dodania : 15.02.2017

Przetarg drugi nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Tatra typ 815 S3.

Umowa kupna samochodu ciężarowego.

Formularz ofertowy.

Data dodania : 07.02.2017

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Tatra typ 815 S3.

Umowa kupna samochodu ciężarowego.

Formularz ofertowy.

Data dodania : 25.01.2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu.

Data dodania : 29.12.2016

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2017r.

Data dodania : 7.12.2016

Dostawa wapna palonego proszkowanego luzem w ilości 140 ton do w oczyszczalni ścieków w Łapach w 2016r.

Data dodania : 15.09.2016

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w 2016r.

Data dodania : 17.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach.  2016/S 077-135512

Data dodania : 20.04.2016