Dostawa emulsji ?>

Dostawa emulsji

Zawiadomienie o wyborze oferty


Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania w ilości ok. 700 Mg/rok suchej masy osadu ustabilizowanego tlenowo.

 

SWZ