Projekty UE ?>

Projekty UE

          Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach, z myślą o jak najlepszej jakości świadczonych usług, bezpieczeństwie i komforcie życia mieszkańców, stara się realizować wiele projektów inwestycyjnych, głównie przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

         W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 udało się zrealizować projekt pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance” o wartości całkowitej 504 300,00 zł.

         Jego kontynuacją jest projekt ,, Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka–Kozły ” o wartości 51 808 185,79 zł, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

        Środki na współfinansowanie pochodzą z Funduszu Spójności. Więcej informacji po kliknięciu w zakładki po prawej stronie.