Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego 2022r. ?>

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego 2022r.

Wybór oferty na dostawę flukulantu emulsyjnego.


Informacja z otwarcia ofert.


Postępowanie

na sukcesywną dostawę flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo w oczyszczalni ścieków w Łapach.

SWZv2

 

 

 


Unieważnienie postępowania na dostawę.


Postępowanie

na sukcesywną dostawę flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo w oczyszczalni ścieków w Łapach.

 

SWZ_PDF

SWZ_DOC