Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego 2021r. ?>

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego 2021r.

Postępowanie

na sukcesywną dostawę flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo w oczyszczalni ścieków w Łapach.

 

SWZ_PDF

SWZ_DOC