Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o możliwości bezpłatnego dostarczania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do zastosowania w rolnictwie jako nawóz lub do rekultywacji gruntów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o ., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy, tel. 85 715 28 51 w. 137, lub mailowo na adres: oczyszczalnia@zwiklapy.plZgłoszenia będą przyjmowane do 23.02.2024 r.

Korzyści z zastosowania osadu:

  • osad ma cechy nawozu wysoko organicznego, jest bogaty w łatwo przyswajalne związki fosforu, azotu, ma właściwości zbliżone do obornika,
  • obniżenie dawki lub całkowita rezygnacja z kosztownych nawozów mineralnych = obniżenie kosztów produkcji rolnej,
  • bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oferuje:

– bezpłatną dostawę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych;

– bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane;

– bezpłatne indywidualne laboratoryjne ustalenie dawkowania osadu;

– udostępnienie szczegółowych wyników badań osadów oraz gruntów.

 


Kometarze są zablokowane.