Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w roku 2021.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa flokulantu emulsyjnego lub proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie ślimakowej typu HUBER RoS3Q620 w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę wapna palonego do higienizacji osadów w latach 2020-2021”  

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa wapna palonego proszkowanego luzem w ilości 140 Mg do w oczyszczalni ścieków w Łapach w latach 2020-2021.