Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. informuje o możliwości bezpłatnego dostarczania ustabilizowanych i higienizowanych wapnem komunalnych osadów ściekowych do zastosowania w rolnictwie jako nawóz lub do rekultywacji gruntów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy, tel. 85 715 28 51 w. 138.

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o.

Dariusz Kruszewski


Kometarze są zablokowane.