Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT

O OGŁOSZENIU NOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁAPY

                   Na podstawie art.24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2023, poz.537 z późn. zm. ) Zarząd Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Łapach informuje, iż zgodnie z Decyzją Nr BI.RZT.70.52.2023, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 8 września 2023 roku na terenie Gminy Łapy obowiązywać będzie nowa taryfa na okres 3 lat: od 4 października 2023 r. do 3 października 2026 r., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

                                                                                                             Zarząd Spółki

Decyzja.

Taryfa.


Kometarze są zablokowane.