Ogłoszenie o zamówieniu – Polska/Łapy – Roboty instalacyjne w budynkach. 2016/S 077-135512 ?>

Ogłoszenie o zamówieniu – Polska/Łapy – Roboty instalacyjne w budynkach. 2016/S 077-135512

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego : „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach.”

Załączniki:

  1. Treść odwołania.

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.


Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 05.07.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 04.07.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 04.07.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 04.07.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 04.07.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 29.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 08.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 08.06.2016

Przesunięcie terminu składania ofert – ogłoszenie Data dodania : 08.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 07.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 07.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 06.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 06.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 02.06.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 31.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 20.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 19.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 18.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 17.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 17.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 17.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 16.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 16.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 11.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 10.05.2016

Ogłoszenie dodatkowych informacji – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 09.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 Data dodania : 09.05.2016

Wyjaśnienie SIWZ – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512   Data dodania : 02.05.2016

 


 Ogłoszenie o zamówieniu – Polska/Łapy – Roboty instalacyjne w budynkach.   2016/S 077-135512

  SIWZ

  Decyzje

  Projekt budowlany

  Projekt wykonawczy cz.I  Projekt wykonawczy cz.II  Projekt wykonawczy cz.III

  Przedmiary

  Specyfikacje techniczne