Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. ?>

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

 Zawiadomienie o wyborze oferty : „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego”.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Wyjaśnienia pytań dotyczące postępowania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu” 6/S/2016.

Został zmieniony SIWZ – Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załączniku. SIWZ_ZMIANA

Wyjaśnienia pytań dotyczące postępowania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu” 6/S/2016.

Wyjaśnienia pytań dotyczące postępowania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu” 6/S/2016.


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Link zewnętrzny.

Załączniki:

  1. SIWZ.  Zmiana SIWZ.
  2. Wzór umowy.
  3. Formularz oferty – załącznik nr3.
  4. Oświadczenie – załącznik nr4.
  5. Oświadczenie – załącznik nr5.
  6. Wykaz cen – załącznik nr6.
  7. Opis przedmiotu zamówienia