Komunikat ?>

Komunikat

KOMUNIKAT 

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 12.07.2022 r. z wodociągu Uhowo zaopatrującego miejscowość Uhowo stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
– zapachu (chemiczny),
– mętność 1,5 NTU.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby mętność nie przekraczała 1 NTU, natomiast zapach powinien być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.
Podwyższona wartość wymienionych parametrów może pogarszać wygląd, smak i zapach wody nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

komunikat_woda_uhowo


Kometarze są zablokowane.