Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT 

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Bokiny, zaopatrującego miejscowości: Bokiny, Wólka Waniewska stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
– jonu amonowego – 0,88 mg/1,
– ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h: powyżej 300 jtk/ml wody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej a stężenie jonu amonowego nie może przekraczać wartości 0,50 mg/l. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.
Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h oraz jonu amonowego nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

KomunikatBokiny03062022


Kometarze są zablokowane.