Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT

Białystok, 17.05.2022

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Bokiny zaopatrującego miejscowości: Bokiny, Wólka Waniewska odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.


Kometarze są zablokowane.