Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy zaprasza do złożenia oferty na:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie, gmina Łapy łącznie z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia na serwerownię spełniającą wymogi § 4 niżej określonego rozporządzenia lub alternatywnie, gdy obraz systemu kontroli będzie rejestrowany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Załącznik.


Comments are closed.