Manager i inwestycja roku 2019. ?>

Manager i inwestycja roku 2019.

Manager i inwestycja roku 2019.

W dniach 19-21 lutego 2020r. w Białowieży pod patronatem naukowym Politechniki Białostockiej odbyła się XVIII Regionalna Konferencja Wodociągowa. W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za działalność w branży wodociągowo-kanalizacyjnej ufundowane przez Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie oraz Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie. Uznanie w oczach kapituły zyskał Prezes Zarządu Dariusz Kruszewski, który został uhonorowany tytułem MANAGER ROKU 2019 i inwestycje pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i suw w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły” przeprowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach za które została przyznana statuetka INWESTYCJA ROKU 2019.

P1020277

P1020274

 


Kometarze są zablokowane.