Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie dotyczące taryfy za wodę i ścieki na terenie gminy Poświętne

                                     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 17 maja 2018 roku.

Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 17.05.2018 r. na terenie gminy Poświętne.


Comments are closed.