Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Uhowo odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.


Kometarze są zablokowane.