Zaproszenie. ?>

Zaproszenie.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy zaprasza do składania oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Dane spółki za poprzedni rok obrotowy tj. 2020:

1.średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło: 44,86 etatów

2.suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiło kwotę: 60 278 840,77 zł

3.przychody netto ze sprzedaży usług oraz operacji finansowych wynosiły: 8 125 928,30 zł

Ofert należy składać do 10 września 2021 r. na adres Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

18-100 Łapy

ul. Płonkowska 44


Kometarze są zablokowane.