Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie.

przerwa w dostawie wody

                                   Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje, iż w związku z ,,Budową dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach Łynkach” w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8.00 do 15.00 dla mieszkańców ul. Kolejowej i ul. Kombatantów w Łapach. Dla pozostałych mieszkańców miasta Łapy mogą wystąpić problemy z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia dostaw wody.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Zarząd Spółki

 


Kometarze są zablokowane.