Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU NOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE

 

Taryfa.Kometarze są zablokowane.