Browsed by
Autor: admin

Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU NOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁAPY.   Taryfa.

Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU NOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE   Taryfa.

Informacja. ?>

Informacja.

Informacja. Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że Dział Obsługi Klienta i kasa będą otwarte od dnia 04.05.2020 r. Jednocześnie prosimy w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych o zachowanie się do wprowadzonych procedur bezpieczeństwa i ich stosowanie. Zachęcamy również do kontaktu: telefonicznie: nr 85 715 28 51, 85 715 22 41, 85 715 33 99 (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00),           nr 85 715 28 52 (od sobota – niedziela całodobowo) listownie na adres: ZWIK sp. z o.o….

Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Uhowo odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.

Komunikat. ?>

Komunikat.

ZARZĄD ZWiK Sp. z o.o. w ŁAPACH  informuje o działaniach prewencyjnych związanych  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od dnia 16.03.2020 roku kasa będzie nieczynna do odwołania. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Prosimy o zminimalizowanie osobistych wizyt w ZWiK  oraz w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny. Wszystkie ważne…

Artykuł o wodociągach łapskich ?>

Artykuł o wodociągach łapskich

W numerze 1/2020 (106) dwumiesięcznika branżowego „Forum eksploatatora” został zamieszczony artykuł o wodociągach łapskich pt. „Czy warto inwestować w infrastrukturę wod-kan” opisujący zakres i zrealizowane inwestycje. Kontrakty były realizowane w latach 2017-2019 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią artykułu.

Manager i inwestycja roku 2019. ?>

Manager i inwestycja roku 2019.

Manager i inwestycja roku 2019. W dniach 19-21 lutego 2020r. w Białowieży pod patronatem naukowym Politechniki Białostockiej odbyła się XVIII Regionalna Konferencja Wodociągowa. W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za działalność w branży wodociągowo-kanalizacyjnej ufundowane przez Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie oraz Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie. Uznanie w oczach kapituły zyskał Prezes Zarządu Dariusz Kruszewski, który został uhonorowany tytułem MANAGER ROKU 2019 i inwestycje pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy zaprasza do złożenia oferty na: Zaprojektowanie, dostawa i montaż wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie, gmina Łapy łącznie z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia na serwerownię spełniającą wymogi § 4 niżej określonego rozporządzenia lub alternatywnie, gdy obraz systemu kontroli będzie rejestrowany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Załącznik.