Browsed by
Autor: admin

Artykuł o wodociągach łapskich ?>

Artykuł o wodociągach łapskich

W numerze 1/2020 (106) dwumiesięcznika branżowego „Forum eksploatatora” został zamieszczony artykuł o wodociągach łapskich pt. „Czy warto inwestować w infrastrukturę wod-kan” opisujący zakres i zrealizowane inwestycje. Kontrakty były realizowane w latach 2017-2019 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią artykułu.

Manager i inwestycja roku 2019. ?>

Manager i inwestycja roku 2019.

Manager i inwestycja roku 2019. W dniach 19-21 lutego 2020r. w Białowieży pod patronatem naukowym Politechniki Białostockiej odbyła się XVIII Regionalna Konferencja Wodociągowa. W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za działalność w branży wodociągowo-kanalizacyjnej ufundowane przez Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie oraz Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie. Uznanie w oczach kapituły zyskał Prezes Zarządu Dariusz Kruszewski, który został uhonorowany tytułem MANAGER ROKU 2019 i inwestycje pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy zaprasza do złożenia oferty na: Zaprojektowanie, dostawa i montaż wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie, gmina Łapy łącznie z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia na serwerownię spełniającą wymogi § 4 niżej określonego rozporządzenia lub alternatywnie, gdy obraz systemu kontroli będzie rejestrowany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Załącznik.

Informacja. ?>

Informacja.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę flukulantu emulsyjnego lub proszkowego dla oczyszczalni ścieków.

Informacja. ?>

Informacja.

Informacja z otwarcia oferta na dostawę siarczanu żelazowego do strącania fosforu w  oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach.