Browsed by
Autor: admin

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej typu MONOBELT NP 12 CK w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łapach informuje, że z dniem 17.05.2018r. obsługa klienta oraz kasa Spółki została przeniesiona na ul. Polną 19A w Łapach. (dawna siedziba PEC)

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie dotyczące taryf za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Łapy                 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie dotyczące taryfy za wodę i ścieki na terenie gminy Poświętne                                      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia…

Informacja. ?>

Informacja.

 W dniu 26 marca 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z KANRO LTD Sp. z o.o., z siedzibą w Fastach, umowę nr 5/2018 na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach, SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły”…