Browsed by
Autor: admin

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w roku 2024 w ilości o 50 Mg.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łapach informuje, iż dzień 20.11.2023 r (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 11.11.2023 r W sprawie awarii proszę dzwonić na numer całodobowy: 85 715 28 52

Komunikat. ?>

Komunikat.

KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU NOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁAPY                    Na podstawie art.24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2023, poz.537 z późn. zm. ) Zarząd Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Łapach informuje, iż zgodnie z Decyzją Nr BI.RZT.70.52.2023, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE przerwa w dostawie wody                                          Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje, iż w związku z ,,Wykonywaniem robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 154+605 do 154+700 w ramach projektu:” Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” w dniu 27 września 2023 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od…

Ogłoszenie ?>

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. informuje o możliwości bezpłatnego dostarczania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do zastosowania w rolnictwie jako nawóz lub do rekultywacji gruntów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o ., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy, tel. 85 715 28 51 w. 137, lub mailowo na adres: oczyszczalnia@zwiklapy.pl . Zgłoszenia będą przyjmowane…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Sprzedaż środka trwałego równiarki BAUKEMA   Załączniki : Nr1. – formularz Nr2, – umowa Nr3. – Klauzula RODO Nr4. – Oświadczenie  

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Sprzedaż środka trwałego JCB 3CX   Załączniki : Nr1. – formularz Nr2, – umowa Nr3. – Klauzula RODO Nr4. – Oświadczenie