Browsed by
Autor: admin

Informacja. ?>

Informacja.

INFORMACJA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łapach informuje, odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach Gąsówce Osse, Gąsówka Stara, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Łapy Osse, Roszki Wodźki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły i Płonka Kościelna, że w najbliższych dniach nastąpi okresowe płukanie sieci wodociągowej i działania związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance. Podczas w/w prac, w przypadku zwiększonego poboru wody, mogą wystąpić chwilowe wahania ciśnienia oraz okresowe jej zaniki, a także tymczasowo, przebarwienia wody….

Informacja. ?>

Informacja.

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż w dniach 27.07-03.08.2018 będzie płukana sieć wodociągowa w miejscowościach: Łapy, Gąsówka Osse i Gąsówka Stara. Przepraszamy za utrudnienia. Prezes Zarządu Dariusz Kruszewski

Informacja. ?>

Informacja.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej rozpoczęta. Dnia 05.07.2018 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej. Roboty realizowane są w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły” o wartości blisko 4,5 mln zł netto, realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach. Kontrakt podpisany 08 listopada 2017 r. z EKO-MTK Sp. z o.o., z siedzibą w Brwinowie (Lider Konsorcjum) oraz Zakładem Usługowym Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej typu MONOBELT NP 12 CK w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łapach informuje, że z dniem 17.05.2018r. obsługa klienta oraz kasa Spółki została przeniesiona na ul. Polną 19A w Łapach. (dawna siedziba PEC)

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie dotyczące taryf za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Łapy                 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla…

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

Ogłoszenie dotyczące taryfy za wodę i ścieki na terenie gminy Poświętne                                      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia…

Informacja. ?>

Informacja.

 W dniu 26 marca 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z KANRO LTD Sp. z o.o., z siedzibą w Fastach, umowę nr 5/2018 na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach, SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły”…